Fyzioterapeuti

Dipl. f. Adam ČARŇANSKÝ

Fyzioterapeut
0911 945 018

VZDELANIE
2012-2015
Stredná zdravotnícka škola, Košice
odbor: diplomovaný fyzioterapeut (Dipl. f.)
2006-2010
Stredná zdravotnícka škola, Trnava
odbor: Masér

ZAMESTNANIE
4/2018
SÚKROMNÁ REHABILITAČNÁ AMBULANCIA ČarLi, s.r.o., Poprad
Fyzioterapeut
5/2016 - 4/2018
Nemocnica Poprad a.s., Fyzioterapeut
6/2015 - 4/2016
Tatranské kúpele Lučivná a.s., Fyzioterapeut

Mgr. Michal LINDTNER

Fyzioterapeut - špecialista
0915 893 369

VZDELANIE
2014-2016
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice Špecializačný odbor: Fyzioterapia porúch CNS
2011-2013
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice odbor: Fyzioterapia Mgr.
2009-2010
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Lekárska fakulta, Košice odbor: Fyzioterapia Bc.
2007-2009
Univerzita Komenského, Jeseniova Lekárska fakulta, Martin odbor: Fyzioterapia Bc.
2002-2006
Stredná zdravotnícka škola, Košice odbor: Masér

ZAMESTNANIE
2018
SÚKROMNÁ REHABILITAČNÁ AMBULANCIA ČarLi, s.r.o., Poprad fyzioterapeut - špecialista, odborný garant
2018
Mobila s.r.o. Kežmarok, Fyzioterapeut
2013-2017
Nemocnica Poprad a.s., Fyzioterapeut
2010-2011
Nemocnica Poprad a.s., Fyzioterapeut
2006-2007
Nemocnica Poprad a.s., Masér

SÚKROMNÁ REHABILITAČNÁ AMBULANCIA ČarLi, s.r.o.,
nemá zmluvy so žiadnou zdravotnou poisťovňou. Všetky výkony v našom zariadení sú plne hradené pacientom.

Trpíte bolesťami alebo poruchami pohybového aparátu? Zarezervujte si telefonicky VSTUPNÉ VYŠETRENIE S KONZULTÁCIOU.
Prosíme vážených pacientov, aby sa na vstupné vyšetrenie objednávali v čase od 14:00 do 15:00 hod. Mimo uvedený čas sa venujeme objednaným pacientom. Za pochopenie ďakujeme.

SÚKROMNÁ REHABILITAČNÁ AMBULANCIA ČarLi, s. r. o., Poliklinika ADUS, Mnoheľova 2, 058 01 Poprad
IČO: 51 304 511 | DIČ: 2120664458 | Číslo účtu: SK75 1111 0000 0014 7422 6006
0911 945 018|0915 893 369